Vilkår

For at have klare linjer, er der nogle betingelser, som skal være opfyldt.

Lovgivning

Pasningsordningen fungerer i henhold til dagtilbudsloven (LBK nr. 748 af 20. juni 2016, afsnit V, senest ændret ved lov nr. 554 af 29. maj 2018).
Kommunen fører tilsyn med pasningsordningen jf. § 78. Der ydes kommunalt tilskud jf. §§ 80-85. Vi lever op til persondataforordningen (GDPR), og du kan læse mere om hvordan vi behandler dine data i dette dokument.

}

Pasningsforløb

Jeg passer børn med en alder fra 24 uger og indtil 3 år.
Barnet kan passes i op til 44 timer om ugen inden for den fastlagte åbningstid.
Ubrugte dage eller timer kan ikke overføres. Jeg tilbyder ikke gæstepasning.
Ved børnepassers ferie, fridage og sygdom sørger forældre selv for pasning af barnet.

~

Ferie- og lukkedage

Jeg afholder 6 ugers ferie i ferieåret. Ferier og fridage varsles i god tid. Sommerferie afholdes som tre sammenhængende uger mellem 1. juni – 1. sept.
Jeg holder lukket omkring jul og nytår, typisk mellem 23. december og 2. januar, begge dage inkl., og i skolernes Påske- og Efterårsferie.
Jeg holder lukket alle helligdage og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

Betaling

Betaling sker forud senest første bankdag i måneden til min bankkonto.
Lønnen reguleres hvert år i januar. Kommunen giver tilskud til pasningen og yder også søskenderabat. Tilskuddet fra kommunen udbetales forud direkte til din NEM-konto. Du betaler ikke skat af tilskuddet, og jeg betaler skat af hele min løn.
Lønnen betales alle årets 12 måneder, også under ferie, fridage og sygdom. Du kan ikke få friplads i en privat pasningsordning.

Tilladelser

Bus og tog
Foto/video på hjemmesiden
Facebook, lukket gruppe

Forsikring

Det er vigtigt, at I tegner en fritidsulykkesforsikring, da denne dækker uden for hjemmet, hvis barnet kommer til skade eller forvolder skade.

Pris

Prisen for pasning af dit barn efter udbetaling af tilskud svarer til egenbetalingen for en dagplejeplads i Gladsaxe Kommune. Da ikke alle kommuner udbetaler samme tilskud, kan egenbetalingen være højere, hvis du bor i en anden kommune.